Hlavní program – podrobně

Zveřejněno: 1. 5. 2022

Hlavní program

PŘIHLAŠOVNA

UZNADO | PioGeocaching | Hra ve městě | Šifrovaná | Kubb | Lanové překážky | Aquazorbing | Dračí lodě | Rafty | Kanoe | Katamarány | Airsoft – střelnice | Taktická první pomoc | exkurze na Kočičák | Březenský drak | železniční depozitář NTM | Dodgeball | Deskoherní turnaj | Pokladovka


UZNADO

UZNADO je nová netradiční hra. Název vyplývá ze zkratky slov Umím, ZNÁm a DOvedu. Hra je postavena na základech pionýrské všestrannosti s prvky brannosti, nebo lépe přežití v přírodě. Myšlenkou hry je umožnit účastníkům otestovat a poměřit své znalosti a dovednosti v co nejreálnějších situacích a simulacích.

PRAVIDLA A POKYNY

UZNADO bude probíhat v sobotu dopoledne (9:00 – 12:30) přímo v Chomutovském Zooparku.
Start bude mezi 9 a 10 hodinou uvnitř Zooparku nedaleko vstupní pokladny. Všichni budete mít náramek RESETu,
který vám v sobotu umožní neomezený vstup do Zooparku.
V pátek při příjezdu a registraci dostanete startovní karty, které vyplníte a přinesete na noční poradu delegací.
V noci souběžně s poradou vedoucích delegací proběhne porada k UZNADU, kde doladíme detaily a přiřadíme děti,
které někomu zbyly do smíšených pionýrských týmů.

ORGANIZACE

Jedná se o tzv. hvězdicový závod. Hráči na startu dostanou mapku jednotlivých stanovišť. Stanoviště jsou z pěti
oblastí činnosti, v různé vzdálenosti (do 500 m) s rozdílně obtížnými úkoly. Hráči sami vybírají, jaké stanoviště navštíví
a v jakém pořadí – jedná se o taktiku. Případné čekací časy se nezapočítávají – je to chybná volba hráčů. Hráči se mezi
jednotlivými stanovišti nemusí vracet na základní stanoviště. Mohou si umístění a postup mezi stanovišti naplánovat
dopředu.

HRÁČI

Hráči hrají ve čtyřčlenných koedukovaných týmech příslušné věkové kategorie. Členové týmu plní úkoly společně,
v průběhu plnění si radí a pomáhají.
2014 a mladší = nejmladší (6-9 let)
2011 – 2013 = starší (10-12 let)
2008 – 2010 = nejstarší (13-15 let)

STANOVIŠTĚ

Stanoviště jsou dělena do pěti oblastí – Člověk a společnost (Kuchař, Pionýr, Odpady), Příroda (Turistika, Zvířata,
Naše republika), Technika (Rovnováha, Mosty, Práce s nářadím), Sport (Přesuny, První pomoc, Obratnost) a Umění
(Památky, Fotograf, Hudba) – oblast bude barevně vyznačena na plánku, který obdržíte při startu. Jsou připravena tři
stanoviště z každé oblasti. Hráči však mají možnost si vybrat, která navštíví. Je možné mezi stanovišti volně přecházet
a měnit jejich pořadí dle taktiky a potřeb týmu.

ÚKOLY

Týmy daný úkol buď splní nebo nesplní. V případě nesplnění může pokus opakovat po absolvování jiného stanoviště,
případně absolvovat s „dopomocí“ – obě tyto varianty se zaznamenávají do startovní karty.

ČAS

Soutěžící mají na hru časový limit. Během této časové dotace se týmy snaží splnit vždy co nejvíce stanovišť. Není brán
zřetel na čekání.

HODNOCENÍ

Hodnocení na stanovišti je splnil/nesplnil, případně splnil s opravou. Hodnocení se zaznamenává na startovní kartě,
kterou týmy obdrží při startu. Platí, že pro úspěšné absolvování hry je třeba splnit z každé oblasti minimálně jedno
stanoviště pro zachování principu všestrannosti a získání kladného hodnocení.
Týmy se budou umisťovat dle zisku splněných stanovišť v pásmech. Pásma jsou bronzové, stříbrné a zlaté. Držitelé
zlatého pásma mohou bez ohledu na věk v dalším ročníku soutěže zkusit vyšší kategorii.
Odstupňování jednotlivých pásem:
Bronzové pásmo: splní, byť s opravou alespoň jedno stanoviště z každé oblasti
Stříbrné: splní bez potřeby oprav alespoň jedno stanoviště z každé oblasti min 3 další s opravou
Zlaté: splní bez potřeby oprav alespoň jedno stanoviště z každé oblasti a min 3 další bez oprav

 


UZNADO | PioGeocaching | Hra ve městě | Šifrovaná | Kubb | Lanové překážky | Aquazorbing | Dračí lodě | Rafty | Kanoe | Katamarány | Airsoft – střelnice | Taktická první pomoc | exkurze na Kočičák | Březenský drak | železniční depozitář NTM | Dodgeball | Deskoherní turnaj | Pokladovka


PioGeocaching

Geocaching je zábava na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skryté schránky nazývané „cache“ (čti keš). Kombinuje moderní techniku s dobrodružstvím v přírodě. Jednou ze základních myšlenek je umisťování keší na místech, která jsou něčím zajímavá.

Vyzkoušejte si najít různé typy keší, v našem případě inspirované ideály Pionýra. K jejich nalezení budete potřebovat chytrý telefon s nainstalovanou mobilní aplikací (například c:geo pro Android nebo Geo Bucket pro Apple) a zřízený nick na geocaching.com.

Naše keše jsou ukryté v okolí areálu Kamencového jezera. Lovit je můžete kdykoliv v průběhu RESETu.

Všechny potřebné informace ke keškám dostanete při registraci.

 


UZNADO | PioGeocaching | Hra ve městě | Šifrovaná | Kubb | Lanové překážky | Aquazorbing | Dračí lodě | Rafty | Kanoe | Katamarány | Airsoft – střelnice | Taktická první pomoc | exkurze na Kočičák | Březenský drak | železniční depozitář NTM | Dodgeball | Deskoherní turnaj | Pokladovka


Hra ve městě

Vydejte se poznat centrum města Chomutova a při tom si zahrajte zábavnou hru, která vás městem provede. Trasa je dlouhá asi 6 km a odehrání hry trvá přibližně 2 hodiny. Na hru se můžete vypravit v pátek večer nebo kdykoliv během soboty v týmech v doprovodu odpovědné osoby!

Přihlašují se celé týmy, ne jednotlivci, neomezený počet týmů.

 


UZNADO | PioGeocaching | Hra ve městě | Šifrovaná | Kubb | Lanové překážky | Aquazorbing | Dračí lodě | Rafty | Kanoe | Katamarány | Airsoft – střelnice | Taktická první pomoc | exkurze na Kočičák | Březenský drak | železniční depozitář NTM | Dodgeball | Deskoherní turnaj | Pokladovka


Šifrovaná

Baví vás luštit šifry? Zkuste si potrápit mozkové závity při naší šifrované. Je vhodná pro menší týmy (asi 3-6 lidí). Šifrovanou si můžete vyzkoušet v pátek večer nebo kdykoliv během soboty, celá probíhá v areálu Kamencového jezera a na její splnění máte limit jednu hodinu.

Přihlašují se celé týmy, ne jednotlivci, neomezený počet týmů.

 


UZNADO | PioGeocaching | Hra ve městě | Šifrovaná | Kubb | Lanové překážky | Aquazorbing | Dračí lodě | Rafty | Kanoe | Katamarány | Airsoft – střelnice | Taktická první pomoc | exkurze na Kočičák | Březenský drak | železniční depozitář NTM | Dodgeball | Deskoherní turnaj | Pokladovka


Kubb

Kubb je stará, údajně vikingská venkovní společenská hra pro dvě družstva o 1 až 6 členech.

Slovo kubb má v gotlandském nářečí švédštiny význam dřevěná kostka.

Dva týmy nebo hráči hrají proti sobě. Snaží se svrhnout soupeřovy kubby se svými vrhacími kolíky. Tým, kterému se podařilo všechny svrhnout a srazit krále, vyhrává hru.

Jak hrát – video návod

Sobota 13:00 – 14:00, 14:00 – 15:00, 15:00 – 16:00

na každý blok možnost přihlášení 10 týmů (každý tým má 1 – 6 hráčů), přihlašují se celé týmy

 


UZNADO | PioGeocaching | Hra ve městě | Šifrovaná | Kubb | Lanové překážky | Aquazorbing | Dračí lodě | Rafty | Kanoe | Katamarány | Airsoft – střelnice | Taktická první pomoc | exkurze na Kočičák | Březenský drak | železniční depozitář NTM | Dodgeball | Deskoherní turnaj | Pokladovka


Lanové překážky

Otestujte svojí fyzičku a rovnováhu při zdolání série nízkých lanových překážek a slackline.

Sobota 13:00 – 14:00, 14:00 – 15:00, 15:00 – 16:00, 16:00 – 17:00, 17:00 – 18:00, 18:00 – 19:00

na každý blok možnost přihlášení 20 účastníků

 


UZNADO | PioGeocaching | Hra ve městě | Šifrovaná | Kubb | Lanové překážky | Aquazorbing | Dračí lodě | Rafty | Kanoe | Katamarány | Airsoft – střelnice | Taktická první pomoc | exkurze na Kočičák | Březenský drak | železniční depozitář NTM | Dodgeball | Deskoherní turnaj | Pokladovka


Aquazorbing

Aquazorbing je adrenalinová zábava, při které jste zavření do nafouknuté veliké plastové koule a snažíte se tak chodit po vodě.

Sobota 13:00 – 14:00, 14:00 – 15:00, 15:00 – 16:00, 16:00 – 17:00, 17:00 – 18:00, 18:00 – 19:00

na každý blok možnost přihlášení 20 účastníků.

 


UZNADO | PioGeocaching | Hra ve městě | Šifrovaná | Kubb | Lanové překážky | Aquazorbing | Dračí lodě | Rafty | Kanoe | Katamarány | Airsoft – střelnice | Taktická první pomoc | exkurze na Kočičák | Březenský drak | železniční depozitář NTM | Dodgeball | Deskoherní turnaj | Pokladovka


Dračí lodě

Dračí lodě jsou lodě tvaru otevřené kanoe o délce 12,5m ozdobené na špici dračí hlavou a na zádi ocasem. Posádku tvoří maximálně 20 pádlujících v sedě – 10 napravo, 10 nalevo + bubeník, sedící na špičce a údery do bubnu udávající rytmus pádlování + kormidelník, stojící na zádi a určující směr.

Historie závodů dračích lodí začala před více než 2.200 lety v Číně. Od této doby existují historické zmínky o závodění na těchto lodích. Jejich moderní éra se datuje od roku 1976, kdy se uskutečnil první festival dračích lodí v Hong Kongu. Odtud se sport rychle rozšířil do celého světa. V současné době se této disciplíně aktivně věnuje přes 50 miliónů pádlujících z více než 50 zemí světa.

JAK TO BUDE V PRAXI

Přihlášení účastníci se sejdou v předstihu u hlavního mola. Vždy před nástupem do lodě je potřeba být rozcvičen. V místě nástupu do dračí lodě je třeba dodržovat kázeň. Před samotnou jízdou na dračí lodi proběhne krátké úvodní slovo trenéra SportClubu 80 Chomutov, který zároveň vysvětlí vše potřebné. Následně pojede 1. rozjezd (20 osob) a po návratu 2. rozjezd (20 osob).

NEVYŠLO NA VÁS MÍSTO V PROGRAMU?

Zájem o dračí lodě byl enormní. Jedná se o atraktivní disciplínu a vy máte možnost si „zadračit“ i mimo termín konání republikového setkání.

V ČR probíhá projekt „DRAČÍ LODĚ ŠKOLÁM„. Jistě najdete ve vašem okolí klub, kde vám umožní si dračí lodě pořádně vyzkoušet. Kompletní podklady k projektu naleznete ZDE.

Sobota 13:00 – 14:00, 14:00 – 15:00, 15:00 – 16:00, 16:00 – 17:00, 17:00 – 18:00, 18:00 – 19:00

na každý blok možnost přihlášení 40 účastníků

 


UZNADO | PioGeocaching | Hra ve městě | Šifrovaná | Kubb | Lanové překážky | Aquazorbing | Dračí lodě | Rafty | Kanoe | Katamarány | Airsoft – střelnice | Taktická první pomoc | exkurze na Kočičák | Březenský drak | železniční depozitář NTM | Dodgeball | Deskoherní turnaj | Pokladovka


Rafty

Rafting je vodní sport, který je provozován na nafukovacím raftu. Spočívá ve sjíždění vodních toků různého stupně obtížnosti. Rafting je považován za extrémní sport. My si ho ale vyzkoušíme na klidné vodě Kamencového jezera.

Sobota 13:00 – 14:00, 14:00 – 15:00, 15:00 – 16:00, 16:00 – 17:00, 17:00 – 18:00, 18:00 – 19:00

na každý blok možnost přihlášení 20 účastníků

 


UZNADO | PioGeocaching | Hra ve městě | Šifrovaná | Kubb | Lanové překážky | Aquazorbing | Dračí lodě | Rafty | Kanoe | Katamarány | Airsoft – střelnice | Taktická první pomoc | exkurze na Kočičák | Březenský drak | železniční depozitář NTM | Dodgeball | Deskoherní turnaj | Pokladovka


Kanoe

Kánoe je malá podlouhlá loď umožňující jízdu jedné až tří osob a určená zejména k jízdě po řekách. Pádlo pro kanoisty je jednostranné na rozdíl od oboustranného pádla pro kajak. Kánoe je plavidlo, jehož kořeny nalezneme v mnoha kulturách po celém světě. Nejznámější tvar dnešních turistických kánoí ovšem odkazuje na lehké lodě severoamerických Indiánů.

Sobota 13:00 – 14:00, 14:00 – 15:00, 15:00 – 16:00, 16:00 – 17:00, 17:00 – 18:00, 18:00 – 19:00

na každý blok možnost přihlášení 20 účastníků

 


UZNADO | PioGeocaching | Hra ve městě | Šifrovaná | Kubb | Lanové překážky | Aquazorbing | Dračí lodě | Rafty | Kanoe | Katamarány | Airsoft – střelnice | Taktická první pomoc | exkurze na Kočičák | Březenský drak | železniční depozitář NTM | Dodgeball | Deskoherní turnaj | Pokladovka


Katamarány

Katamarán je plavidlo se dvěma rovnoběžnými – trupy, anebo s jedním trupem a jedním vahadlem. Tato konstrukce může mít různé důvody: zvýšení rychlosti díky tenčímu trupu, zvýšení stability, anebo zvětšení palubní plochy. Běžně se – jako domorodá plachetnice – užívá v Polynésii, Indonésii, a také ve východní Indii.

Vy máte jedinečnou možnost vyzkoušet si jízdu na katamaránech, které si vlastnoručně vyrobili pionýři ze 73. pionýrské skupiny Vodovod.

Sobota 13:00 – 14:00, 14:00 – 15:00, 15:00 – 16:00, 16:00 – 17:00, 17:00 – 18:00, 18:00 – 19:00

na každý blok možnost přihlášení 16 účastníků

 


UZNADO | PioGeocaching | Hra ve městě | Šifrovaná | Kubb | Lanové překážky | Aquazorbing | Dračí lodě | Rafty | Kanoe | Katamarány | Airsoft – střelnice | Taktická první pomoc | exkurze na Kočičák | Březenský drak | železniční depozitář NTM | Dodgeball | Deskoherní turnaj | Pokladovka


Airsoft – střelnice

Airsoft je moderní druh sportu, ve kterém po sobě hráči střílejí malými lehkými plastovými kuličkami ze zbraní poháněných manuálně, stlačeným plynem nebo elektricky, které svým vzhledem zpravidla napodobují zbraně reálné. Airsoft se hraje v mnoha pojetích od čistě sportovního po napodobování reálných policejních nebo vojenských jednotek při použití autentické výstroje a taktiky. Vyzkoušejte si střelbu na terč z různých airsoftových zbraní.

Sobota 13:00 – 14:00, 14:00 – 15:00, 15:00 – 16:00, 16:00 – 17:00, 17:00 – 18:00, 18:00 – 19:00

na každý blok možnost přihlášení 20 účastníků

 


UZNADO | PioGeocaching | Hra ve městě | Šifrovaná | Kubb | Lanové překážky | Aquazorbing | Dračí lodě | Rafty | Kanoe | Katamarány | Airsoft – střelnice | Taktická první pomoc | exkurze na Kočičák | Březenský drak | železniční depozitář NTM | Dodgeball | Deskoherní turnaj | Pokladovka


Taktická první pomoc

Na bloku první pomoci si vyzkoušíte, jak postupovat v krizových situacích jako například autonehoda. Budete si moct zkusit práci se základním vybavením, které najdete v každé autolékárničce i s taktickým vybavením, které používají ozbrojené složky.

Sobota 13:00 – 14:00, 14:00 – 15:00, 15:00 – 16:00, 16:00 – 17:00, 17:00 – 18:00, 18:00 – 19:00

na každý blok možnost přihlášení 20 účastníků

 


UZNADO | PioGeocaching | Hra ve městě | Šifrovaná | Kubb | Lanové překážky | Aquazorbing | Dračí lodě | Rafty | Kanoe | Katamarány | Airsoft – střelnice | Taktická první pomoc | exkurze na Kočičák | Březenský drak | železniční depozitář NTM | Dodgeball | Deskoherní turnaj | Pokladovka


exkurze na Kočičák

MUZEUM ČS. OPEVNĚNÍ Z LET 1936 AŽ 1938 NA KOČOČÁKU

Krušnohorské opevnění z dob první republiky je poměrně málo známé. O obranném úsek Na Kočičáku se stará parta nadšenců, kteří zde zřídili malé muzeum. Muzeum tvoří několik objektů lehkého opevnění z roku 1936 a 1937. Novější typ lehkého opevnění zastupuje objekt, který je kompletně zrekonstruován včetně výstroje a výzbroje do stavu, v jakém se nacházel ve chvíli, než měl sloužit v bojích s nepřítelem v roce 1938. Návštěvník uvnitř uvidí původní výbavu včetně zbraní a výstroje osádky. Samozřejmostí je i obnovený maskovací nátěr provedený podle dochovaných zbytků původního maskování. Po stezce dlouhé necelý jeden kilometr se seznámíte s vojenskými opevněními, zákopy a zapomenutými kulometnými hnízdy. To vše samozřejmě i s odborným výkladem zkušených průvodců. Uvidíte i část překážkového systému, který tvořil v roce 1938 součást obranných opatření na většině linií lehkého opevnění. Jedná se o nejdelší zrekonstruovanou protitankovou překážku v České republice. Exkurze Vám zabere asi 2 hodiny a k areálu i zpět vás zaveze autobus.

Je možné zvolit také pěší variantu – návrh trasy

Sobota – autobusem 14:00 – 16:00, 16:00 – 18:00

na každý blok možnost přihlášení 50 účastníků

 


UZNADO | PioGeocaching | Hra ve městě | Šifrovaná | Kubb | Lanové překážky | Aquazorbing | Dračí lodě | Rafty | Kanoe | Katamarány | Airsoft – střelnice | Taktická první pomoc | exkurze na Kočičák | Březenský drak | železniční depozitář NTM | Dodgeball | Deskoherní turnaj | Pokladovka


Březenský drak

Unikátní možnost zblízka si prohlédnout velkorypadlo KU 800, které pracovalo na Dolech Nástup Tušimice, nabízí Severočeské doly v Březně u Chomutova. Zároveň mají doly ve svém informačním centru připravený také interaktivní program O uhlí.

Březenský drak je jedinečnou a vyhledávanou atrakcí. Stroj těžil na Chomutovsku v dole Nástup Tušimice více než třicet let. Důlní obr je vysoký podobně jako chomutovská městská věž a váží podobně jako 17 plně naložených letadel před startem. Pro děti je připravený příběh o draku Severusovi a rytíři, který zachránil obec Březno. Připraveny jsou pohádkové kulisy a příběhy ze „života“ tohoto stroje.

Sobota – autobusem 14:15 – 16:00, 16:15 – 18:00

na každý blok možnost přihlášení 50 účastníků

 


UZNADO | PioGeocaching | Hra ve městě | Šifrovaná | Kubb | Lanové překážky | Aquazorbing | Dračí lodě | Rafty | Kanoe | Katamarány | Airsoft – střelnice | Taktická první pomoc | exkurze na Kočičák | Březenský drak | železniční depozitář NTM | Dodgeball | Deskoherní turnaj | Pokladovka


železniční depozitář NTM

V Železničním depozitáři si můžete prohlédnout téměř 100 kolejových vozidel několika rozchodů a nejrůznějších typů – od parní lokomotivy vyrobené v roce 1870 až po vozidla nových trakcí o celé století novějších. K vidění jsou lokomotivy bývalých ČSD, salonní, osobní i motorové vozy, elektrické a motorové lokomotivy, historické drezíny, ale i vozidla teprve nedávno vyřazená z provozu u Českých drah.

Největším lákadlem jsou parní lokomotivy – například rychlíkový „Albatros“ 498.106 s rekordní rychlostí 162 km/h, první poválečná lokomotiva 534.0301 nebo tramvajová parní lokomotiva „Gartenau“ vyrobená v Linci roku 1887. Obdiv budí i salonní vůz Ústecko-teplické dráhy z roku 1900, jenž pochází ze smíchovské továrny F. Ringhoffera, nebo salonní vůz vyrobený Kopřivnickou vozovnou v roce 1906 pro barona Adolpha Rothschilda.

Sobota – autobusem 14:00 – 16:00, 16:00 – 18:00

na každý blok možnost přihlášení 50 účastníků

 


UZNADO | PioGeocaching | Hra ve městě | Šifrovaná | Kubb | Lanové překážky | Aquazorbing | Dračí lodě | Rafty | Kanoe | Katamarány | Airsoft – střelnice | Taktická první pomoc | exkurze na Kočičák | Březenský drak | železniční depozitář NTM | Dodgeball | Deskoherní turnaj | Pokladovka


Dodgeball

Vybíjenou určitě znáte ze základky. Dodgeball je její mnohem zábavnější sourozenec. Rychlá, napínavá hra plná zvratů, která pohlcuje hráče i diváky. Potřebujete jen dva týmy po šesti, pět míčů, jedno hřiště a touhu vyhrát.

Sobota 14:00 – 15:00, 16:00 – 17:00, 18:00 – 19:00

na každý blok možnost přihlášení 30 účastníků

 


UZNADO | PioGeocaching | Hra ve městě | Šifrovaná | Kubb | Lanové překážky | Aquazorbing | Dračí lodě | Rafty | Kanoe | Katamarány | Airsoft – střelnice | Taktická první pomoc | exkurze na Kočičák | Březenský drak | železniční depozitář NTM | Dodgeball | Deskoherní turnaj | Pokladovka


Desko-herní turnaj

HRAS – svět deskových her a hlavolamů pro účastníky ReSetu pořádá turnaj deskovek. Během soboty se ve stánku HRAS můžete zúčastnit jako jednotlivec, nebo jako skupina do 4 osob při kooperativní hře. Účastí v turnaji získáte nejen razítko pro záchranu PioPsa, ale nejúspěšnější hráči v obou kategoriích získají věcnou odměnu.

PRO JEDNOTLIVCE

Pro samostatné hráče turnaje bude připravena hra CAT STAX. Hra pro milovníky koček a hlavolamů, ale i soutěživé hráče. Přijď a ukaž co v tobě je.

PRO SKUPINY

Kdo nechce být sám jako kůl v plotě, může turnaj absolvovat s kamarády. Pro skupiny 2 – 4 hráčů bude připravena kooperativní karetní hra THE MIND. Jak samotný název hry napovídá, jde zde o mysl. Dokážete se s kamarády propojit myslí a úspěšně dokončit hru?

V sobotu od 9:00 do 19:00. Neomezený počet hráčů a týmů.

 


UZNADO | PioGeocaching | Hra ve městě | Šifrovaná | Kubb | Lanové překážky | Aquazorbing | Dračí lodě | Rafty | Kanoe | Katamarány | Airsoft – střelnice | Taktická první pomoc | exkurze na Kočičák | Březenský drak | železniční depozitář NTM | Dodgeball | Deskoherní turnaj | Pokladovka


 

Pokladovka

Baví vás řešit hádanky, luštit křížovky a poznávačky? Zkuste si potrápit mozkové závity při naší pokladovce. Je vhodná pro menší týmy (asi 6 lidí). Pokladovku si můžete vyzkoušet v pátek večer nebo kdykoliv během soboty, celá probíhá v areálu Kamencového jezera a na její splnění máte limit jednu hodinu.

Přihlašují se celé týmy, ne jednotlivci, neomezený počet týmů, instrukce získáte na štábu.

1 přihlášený účastník = 1 tým (cca 6 osob)

za skupinu může být přihlášeno více týmů

v cíli vás čeká sladká odměna 🙂

 


UZNADO | PioGeocaching | Hra ve městě | Šifrovaná | Kubb | Lanové překážky | Aquazorbing | Dračí lodě | Rafty | Kanoe | Katamarány | Airsoft – střelnice | Taktická první pomoc | exkurze na Kočičák | Březenský drak | železniční depozitář NTM | Dodgeball | Deskoherní turnaj | Pokladovka

Nejnovější aktuality